Het maximale eruit halen met minimale inspanning

De zinnen verzetten en inspiratie en kennis opdoen.

Trainingen

Effectief sociaal werk begint met een solide basis. Hoe ziet de wijk eruit? Welke interventies zijn nodig om te komen tot meer sociale cohesie? Wat is nodig om bewoners in beweging te krijgen? Wat moet je kunnen en weten om echt generalistisch te kunnen werken? De trainingen van de Wijkwerker geven antwoord op deze vragen en zijn een aanvulling op de specialistische kennis van professionals. Op dit moment worden de trainingen alleen in company gegeven. Via het contactformulier kun je van iedere training uitgebreide informatie aanvragen.

Kijk op de wijk

Bij deze training leer je een wijkscan en wijkanalyse te maken. Je gaat aan de slag met een van je eigen wijken. Je verzamelt gedurende de dag data, trekt op basis daarvan conclusies en brengt in kaart wat je nog nodig hebt om tot een goed wijkprofiel te komen. Als je dat profiel hebt kun je gerichter aan de slag met (collectieve) interventies.

Het resultaat aan het einde van de dag is een wijkscan op basis van data van één van je eigen wijken en een concreet plan hoe dit verder uit te werken en te vertalen naar een wijkplan.

Doelgroep:
Professionals in (sociale) wijkteams.

Duur: 1 dag

Generalistisch werken

Het klinkt makkelijk, generalistisch werken. Maar wat moet je allemaal weten en kunnen om echt generalistisch te kunnen werken? In deze leergang krijg je de kennis en vaardigheden aangeleerd waarmee je echt een generalistisch professional wordt. Dit als aanvulling op de specialistische kennis waar je al over beschikt. Je werk wordt met generalistische kennis effectiever en je leert hoe je bewoners echt kunt helpen.

Het resultaat van deze training is dat je werk in de wijk makkelijker en effectiever wordt.

Doelgroep:
Iedereen werkzaam in (sociale) wijkteams

Duur:
De leergang bestaat uit losse modules van steeds 1 dag of 1 dagdeel. Welke modules voor jouw zinvol zijn, is afhankelijk van het specialisme. Vraag de uitgebreide documentatie op voor meer informatie.

 

Wijkkracht

Bij deze training staat sociale cohesie centraal. Wat maakt dat in de ene wijk mensen elkaar zonder meer helpen en ze in een andere wijk niet naar elkaar omkijken? Welke factoren spelen daarbij een rol? We verkennen voorbeelden en bespreken interventies waarmee je effectief, methodisch en duurzaam aan de slag kunt gaan met het versterken van sociale cohesie.

Aan het einde van de dag kun je helder uitleggen welke factoren een rol spelen bij sociale cohesie en welke interventies nodig zijn om die te versterken.

Doelgroep:
Opbouwwerkers, Sociaal Makelaars, Wijkbeheerders

Duur: 1 dag

Actief activeren

“Ik heb de hele wijk geflyerd, maar krijg nagenoeg geen respons.” “Het zijn altijd dezelfde bewoners die er zijn, het lukt niet om nieuwe bewoners te activeren.”
Als dit uitspraken zijn waar jij je in herkent, dan is deze training echt iets voor jou. Je leert welke elementen in communicatie en psychologische processen meespelen bij het activeren van bewoners en hoe jij die effectief in kunt zetten.

Het resultaat van deze training is dat je veel meer (nieuwe) bewoners zal weten te activeren voor jouw projecten en activiteiten.

Doelgroep:
Opbouwwerkers, Sociaal Makelaars, Wijkbeheerders

Duur: 1 dag