Pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken

Deskundig, ervaren, betrokken

Met wie heb je te maken?

Mijn naam is Patty van Ziel. Na ruim 54 jaar levens- en 35 jaar werkervaring heb ik De Wijkwerker opgericht. Hierin combineer en deel ik, met erg veel plezier, alles wat ik in al die jaren, zowel in theorie als in de praktijk, geleerd heb. Ik ben overtuigd van de preventieve werking van goed wijkwerk. En ik voel me verbonden met alle professionals die dag in, dag uit in de wijken werken en daar prachtige resultaten behalen. Met De Wijkwerker wil ik bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vak en aan het inzichtelijk maken van de effecten van wijkwerk. En bovenal wil ik de werkers in de wijk ondersteunen bij hun mooie en belangrijke werk.

Werkervaring
De afgelopen 25 jaar heb in het sociaal domein gewerkt, waarvan 13 jaar op strategisch niveau. Ik was werkzaam als sociaal werker, als projectleider, als directeur en als manager. Daarvoor heb ik in de retail (AH) en bij gemeentes gewerkt. Ik ben mijn werkzame leven gestart in de biologisch fruitteelt.

Theoretische achtergrond
Ik heb toegepaste psychologie gestudeerd. Deze opleiding heb ik  aangevuld met hoger management, post HBO bedrijfskunde en procesmanagement en diverse vakdiploma’s en trainingen gericht op gedragsverandering, organizing en verandermanagement.

Privé
Ik woon in Culemborg, dicht bij de uiterwaarden van de Lek. Een wandeling langs die prachtige rivier brengt me altijd weer nieuwe inzichten. Daarnaast reis ik graag, wandel ik veel, geniet ik van de (fruit)tuin, leer ik veel van mijn bonus-kleinkinderen en ontspan ik in het theater en de bioscoop of bij een maaltijd of spelletjesavond met familie en vrienden.

Meer informatie
Naast mijn werk doe ik vrijwilligerswerk. Ik ben collectecoördinator en webmaster voor de lokale Amnesty werkgroep, lid van de Raad van Toezicht van Elk Welzijn in Culemborg en coördinator van het Betuwepad, een wandelpad van 160 km door onze prachtige regio.

Voor een nader overzicht van mijn werkervaring en scholing verwijs ik je verder naar mijn LinkedIn-profiel. Daar kun je ook lezen hoe anderen de samenwerking met mij hebben ervaren.

Partners
Ik werk samen met DAS, registratiesysteem voor Sociaal Werk. DAS is dè oplossing voor simpele en efficiënte registratie in het sociaal werk. Geschikt voor diverse werksoorten zoals: jongerenwerk, ouderenbegeleiding, mantelzorg, opbouwwerk, vrijwillige inzet en hulpdiensten en vele andere soorten. Ik vervul voor DAS in voorkomende gevallen de rol van accountmanager en geef trainingen.

Onderdeel van De Wijkwerker is www.sociaalwerkvacatures.nl