Werkgeluk staat aan de basis van succesvolle organisaties.

Effectiviteit, de menselijke maat en werkplezier kunnen echt samen gaan!

Wijkwerk maakt het verschil

Wijkwerkers weten het als geen ander: wijkwerk heeft een preventieve werking. Escalatie en (zwaardere) zorg wordt voorkomen door de professionals in de wijk, werkzaam bij sociale wijkteams en  welzijnsorganisaties. Weten dat het werk echt het verschil maakt, wil alleen nog niet zeggen dat het makkelijk is. Het werk gaat gepaard met grote uitdagingen. Hoe maak je de meerwaarde van je werk inzichtelijk? Hoe stel je grenzen en haalbare doelen? Hoe organiseer je het werk effectief? Wanneer laat je de menselijke maat voor protocollen en procedures gaan? Hoe maak je optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen? Waar eindigt generalisme en begint specialisme? En tot slot: effectief en integraal werken, hoe doe je dat?

Spelen deze vragen inderdaad ook bij jouw organisatie, team of bij jou zelf als wijkwerker? Of heb je moeite de hoeveelheid werk of informatie te managen? Neem dan eens contact op; grote kans dat we tot een vruchtbare samenwerking met mooie, concrete resultaten kunnen komen.

Interim management

De Wijkwerker kan tijdelijke overbrugging verzorgen als teamleider of manager bij wijkteams en welzijnsorganisaties of ingezet worden ter ondersteuning bij specifieke organisatievraagstukken en veranderopdrachten.  

Werkbegeleiding

Loop je vast in je werk? Vind je je werk niet altijd leuk meer? Vind je het lastig om duidelijke doelen te stellen of je werk te kaderen? Wil je nieuwe vaardigheden of instrumenten leren? Kies voor werkbegeleiding! Dit kan voor het oplossen van specifieke vraagstukken of voor algemene professionele ontwikkeling en zowel individueel als in teamverband. 
Lees verder…. 

Trainingen

Wijkwerk vraag om specifieke kennis en vaardigheden. De Wijkwerker heeft vier trainingen ontwikkeld waarmee jij je werk met nog meer plezier en effect zult gaan doen. Wijkwerk wordt met deze trainingen een specialisme in het hart van het sociaal domein. 
Lees verder….

Overig

Naast genoemde diensten kun je bij De Wijkwerker terecht voor een aantal ondersteunende producten:

  • Kant en klare wijkscans
  • Format voor een wijkplan
  • Werkbeschrijvingen / stappenplannen voor bijvoorbeeld het opzetten van een signaleringsnetwerk in de wijk